logo

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về

Đang tải dữ liệu... Đang tải dữ liệu...

Bảng TK 2 số cuối ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần

Cặp số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
32 202 lần 24-08-2022
17 199 lần 27-08-2022
44 198 lần 28-08-2022
93 186 lần 09-09-2022
90 168 lần 27-09-2022
51 165 lần 30-09-2022
68 163 lần 02-10-2022
83 160 lần 05-10-2022
50 159 lần 06-10-2022
09 157 lần 08-10-2022
Quảng cáo
Bảng TK số đầu giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đầu số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đầu: 0 9 lần 09-03-2023
Đầu: 1 12 lần 06-03-2023
Đầu: 2 3 lần 15-03-2023
Đầu: 3 29 lần 17-02-2023
Đầu: 4 14 lần 04-03-2023
Đầu: 5 15 lần 03-03-2023
Đầu: 6 20 lần 26-02-2023
Đầu: 7 4 lần 14-03-2023
Đầu: 8 1 lần 17-03-2023
Đầu: 9 6 lần 12-03-2023
Bảng TK số đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu về trong 30 tuần
Đuôi số Số lần chưa về Ngày về gần nhất
Đuôi: 0 8 lần 10-03-2023
Đuôi: 1 2 lần 16-03-2023
Đuôi: 2 17 lần 01-03-2023
Đuôi: 3 14 lần 04-03-2023
Đuôi: 4 3 lần 15-03-2023
Đuôi: 5 5 lần 13-03-2023
Đuôi: 6 7 lần 11-03-2023
Đuôi: 7 10 lần 08-03-2023
Đuôi: 8 13 lần 05-03-2023
Đuôi: 9 1 lần 17-03-2023

Thế Nào Là Thống Kê 2 Số Cuối ĐB

+ Thống kê giải đặc biệt là cách liệt kê tất cả các giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số mỗi ngày.