logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
0.99%
8 lượt
01
0.86%
7 lượt
02
0.86%
7 lượt
03
0.86%
7 lượt
04
1.36%
11 lượt
05
1.48%
12 lượt
06
0.99%
8 lượt
07
0.74%
6 lượt
08
1.23%
10 lượt
09
1.48%
12 lượt
10
1.85%
15 lượt
11
1.60%
13 lượt
12
0.74%
6 lượt
13
0.49%
4 lượt
14
0.74%
6 lượt
15
0.99%
8 lượt
16
1.23%
10 lượt
17
0.99%
8 lượt
18
0.74%
6 lượt
19
0.62%
5 lượt
20
1.23%
10 lượt
21
0.74%
6 lượt
22
0.49%
4 lượt
23
0.99%
8 lượt
24
0.74%
6 lượt
25
0.74%
6 lượt
26
1.23%
10 lượt
27
0.62%
5 lượt
28
0.62%
5 lượt
29
0.37%
3 lượt
30
0.74%
6 lượt
31
0.25%
2 lượt
32
0.99%
8 lượt
33
0.86%
7 lượt
34
1.23%
10 lượt
35
1.48%
12 lượt
36
0.62%
5 lượt
37
0.62%
5 lượt
38
1.23%
10 lượt
39
1.48%
12 lượt
40
1.11%
9 lượt
41
1.48%
12 lượt
42
0.74%
6 lượt
43
0.86%
7 lượt
44
1.23%
10 lượt
45
1.11%
9 lượt
46
1.36%
11 lượt
47
1.23%
10 lượt
48
0.86%
7 lượt
49
1.36%
11 lượt
50
1.11%
9 lượt
51
0.49%
4 lượt
52
0.74%
6 lượt
53
0.86%
7 lượt
54
0.86%
7 lượt
55
1.23%
10 lượt
56
1.48%
12 lượt
57
0.86%
7 lượt
58
1.98%
16 lượt
59
0.49%
4 lượt
60
1.36%
11 lượt
61
0.62%
5 lượt
62
1.23%
10 lượt
63
1.11%
9 lượt
64
0.99%
8 lượt
65
1.48%
12 lượt
66
0.62%
5 lượt
67
0.86%
7 lượt
68
0.86%
7 lượt
69
0.86%
7 lượt
70
0.99%
8 lượt
71
0.99%
8 lượt
72
0.74%
6 lượt
73
0.86%
7 lượt
74
1.23%
10 lượt
75
1.36%
11 lượt
76
0.49%
4 lượt
77
1.11%
9 lượt
78
1.60%
13 lượt
79
1.36%
11 lượt
80
0.49%
4 lượt
81
0.86%
7 lượt
82
0.86%
7 lượt
83
0.74%
6 lượt
84
0.37%
3 lượt
85
1.11%
9 lượt
86
1.11%
9 lượt
87
1.11%
9 lượt
88
0.86%
7 lượt
89
1.48%
12 lượt
90
1.11%
9 lượt
91
0.74%
6 lượt
92
1.48%
12 lượt
93
1.11%
9 lượt
94
1.36%
11 lượt
95
0.86%
7 lượt
96
0.99%
8 lượt
97
1.23%
10 lượt
98
0.86%
7 lượt
99
0.86%
7 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.