logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Nam

Thống kê từ 00 đến 99 XSDT trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.11%
6 lượt
01
0.93%
5 lượt
02
1.11%
6 lượt
03
1.11%
6 lượt
04
1.11%
6 lượt
05
1.30%
7 lượt
06
0.93%
5 lượt
07
0.93%
5 lượt
08
0.93%
5 lượt
09
0.74%
4 lượt
10
1.30%
7 lượt
11
1.11%
6 lượt
12
0.93%
5 lượt
13
1.30%
7 lượt
14
0.37%
2 lượt
15
1.11%
6 lượt
16
1.48%
8 lượt
17
1.11%
6 lượt
18
0.56%
3 lượt
19
0.93%
5 lượt
20
0.93%
5 lượt
21
0.74%
4 lượt
22
1.11%
6 lượt
23
0.74%
4 lượt
24
1.30%
7 lượt
25
0.37%
2 lượt
26
1.30%
7 lượt
27
1.48%
8 lượt
28
0.74%
4 lượt
29
0.93%
5 lượt
30
0.56%
3 lượt
31
1.30%
7 lượt
32
0.74%
4 lượt
33
0.74%
4 lượt
34
0.93%
5 lượt
35
1.11%
6 lượt
36
0.56%
3 lượt
37
0.37%
2 lượt
38
0.74%
4 lượt
39
1.48%
8 lượt
40
0.93%
5 lượt
41
0.93%
5 lượt
42
1.11%
6 lượt
43
1.67%
9 lượt
44
1.30%
7 lượt
45
1.11%
6 lượt
46
0.93%
5 lượt
47
1.30%
7 lượt
48
1.67%
9 lượt
49
1.85%
10 lượt
50
1.30%
7 lượt
51
0.74%
4 lượt
52
1.48%
8 lượt
53
1.67%
9 lượt
54
0.93%
5 lượt
55
0.37%
2 lượt
56
1.67%
9 lượt
57
0.74%
4 lượt
58
0.93%
5 lượt
59
1.67%
9 lượt
60
1.67%
9 lượt
61
0.56%
3 lượt
62
1.48%
8 lượt
63
1.30%
7 lượt
64
0.56%
3 lượt
65
0.56%
3 lượt
66
0.74%
4 lượt
67
1.11%
6 lượt
68
1.48%
8 lượt
69
1.30%
7 lượt
70
1.11%
6 lượt
71
1.11%
6 lượt
72
0.93%
5 lượt
73
1.67%
9 lượt
74
1.30%
7 lượt
75
0.74%
4 lượt
76
1.30%
7 lượt
77
0.74%
4 lượt
78
0.74%
4 lượt
79
0.56%
3 lượt
80
0.93%
5 lượt
81
0.93%
5 lượt
82
1.48%
8 lượt
83
1.30%
7 lượt
84
0.37%
2 lượt
85
0.74%
4 lượt
86
0.74%
4 lượt
87
0.74%
4 lượt
88
0.56%
3 lượt
89
0.93%
5 lượt
90
0.37%
2 lượt
91
1.11%
6 lượt
92
0.56%
3 lượt
93
0.19%
1 lượt
94
0.93%
5 lượt
95
0.74%
4 lượt
96
1.48%
8 lượt
97
0.93%
5 lượt
98
0.37%
2 lượt
99
0.93%
5 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.